Aktuality

Kategorie

 • Náš klub
 • U8
 • U10
 • U12
 • U14
 • U16
 • U18
 • Muži
 • Dívky
 • Old Boys
 • Ostatní
 • U6
 • Ženy

Obnovení sportovní činnosti

Od 4. 5. 2020 můžeme začít opět trénovat na Stadionu mládeže. Samozřejmě v omezeném režimu - viz níže pravidla vydaná provozovatelem areálu. Konkrétní režim upřesní trenéři jednotlivých kategorií.

Vážení sportovní přátelé, představitelé klubů.
Rád bych vám oznámil, že od pondělí 4. 5. 2020 dochází ke změněnému režimu provozu v areálu Stadionu Mládeže, kde stále platí Uzavření stadionu pro veřejnost.
Přesto, že od 24. 4.2020  Omezení sportování na venkovních sportovištích stále platí, dochází ke změně otevírací doby pouze pro kmenové sportovce za jasně vydaných pokynů a nařízení, které jsou umístěny v prostorách u vrátnice při vchodu do areálu SM.
V pondělí se vracíme do režimu dle rozpisu tréninků, na kterých jsme se společně dohodli v březnu tohoto roku při mnou svolané schůzce. 

Dále od 4. 5. 2020 platí následující:
- stadion nadále zůstává uzavřen pro veřejnost, s vyjímkou kmenových sportovních klubů / AK Zlín, Rugby, Baseball, Americký fotbal, Wozmeni Zlín /, při dodržování platných nařízení a pokynů
- provozní doba stadionu je :  pondělí až pátek od 8. 00 - 20. 00h /soboty, neděle a svátky je stadion uzavřen
- nadále zůstávají uzavřeny vnitřní prostory / šatny, umývárny, sprchy...
- dodržování provozního řádu a respektovat pokyny správce stadionu
- tato opatření platí do zrušení platných nařízení / informace aktualizací u vrátnice při vchodu na SM

Žádám vás, abyste vyrozuměli všechny trenéry / potažmo jejich svěřence, popř. vaše členy / k dodržování mimořádných opatření a rozpisů dohodnutých tréninků ke spokojenosti a klidu ke sportování.
Prosím, aby se všichni chovali korektně a nesobecky k ostaním uživatelům v prostorách celého areálu Stadionu Mládeže.
Děkuji za pochopení a sportu zdar

Kašný Libor
správce SM

 

Omezení volného pohybu
Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje
- pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
- konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry
- společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována následující pravidla:
- trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
- na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
- mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
- sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
 - po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace