Archiv článků

Ženy a sport

Anotace: ZOUBKOVÁ, Kateřina. Ženy a sport: bakalářskápráce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií,Katedra společenských věd ve sportu, 2012. 49 s. Vedoucí práce:Mgr. Viktor Pruša, Bakalářská práce se zabývá vztahem žen ke sportua je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kdecharakterizuji základní pojmy a úskalí žen ve sportu. Dalšímitématy jsou fyziologie, působení společnosti, využití volného časua postavení žen ve sportu v dnešní době. Zmiňuji se také oprognózách a představách o budoucnosti sportu žen. Druhá část práceje empirická. V ní se prostřednictvím ankety snažím zjistit vztahke sportu žen žijících v dnešní společnosti.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace