Archiv článků

Univerzitní cizinci ve službách RCZ

Řady kádru zlínských ragbistů oživují cizinci. Nejedná se ožádné legionáře, ale o nadšence, které do Zlína přivedlo studium namístní Univerzitě Tomáše Bati.

Prvním "nadšencem" byl JurajPobjecký, který to do Zlína z nedalekých Piešťan nemádaleko. Juraj měl raketový start, ihned po svém příchodu sezačlenil výborně do kolektivu a dokonce nakoukl i do Slovenskéreprezentace v ragby. Juraj na UTB studuje Fakultu multimediálníchkomunikací.

Druhým kdo se letos "nečekaně" objevil jeVincent Casassas, francouzský student, který je veZlíně na výměnném studijním pobytu v rámci programuErazmus

Vinco, který ragby hraje od 9 let nám něco málo řekl k pobytu unás v ČR a ve Zlíně: 

"Úroveň českého a francouzského ragby se nedásrovnat, jsou tady veliké rozdíly. Je to jako by jsme srovnávaliúroveň našeho a vašeho ledního hokeje. Jsem však velmipřekvapený vysokou individuální úrovní některých hráčů. Dálesi myslím, že Češi mají ragbyového ducha, jsem skutečně překvapenýz vaší fair-play hry, je mi ctí hrát s vámi.S porovnáním s Francii si vy ceníte skutečné hodnotyragby. Proto nezáviďte druhým státem vyšší úroveň, zachovejte sisvé dobré návyky a progres se dostaví."

Co se týče samotného začlenění do týmu, je „Vinco“ takéspokojen:

„Nečekal jsme takový přátelský začátek, pro novéhohráče, hlavně cizince je začlenění do týmu důležité. Sespoluhráči z RC Zlín jsem se nestřetl se žádnými problémy. Užpo prvním tréninku mne brali za „svého“. Překážkou možná může býtjazyk, ale spoluhráči se snaží na mne mluvit anglicky, takže sirozumíme. Dokonce dva hráči mluví i francouzsky, což mě překvapilo.Mám dobré pocity ze všech hráčů a i po návratě do mé rodné vlastibudu mít hezké vzpomínky a každému budu říkat, že by jsme měli mítpodobný přístup ke hře jako vy. Být cizincem v tomto týmurozhodně není žádný problém.

Na začátku svého pobytu jsem si také myslel, ženebudu mít čas na trénink. Díky rozvrhu, který jsem dostal na UTBjsem se měl v době tréninku učit češtinu, ale v kolektivuzlínských hráčů jsme se naučil několik frázírychleji:-)) dodal spokojený Vinco závěrem.

Inspirativní příklad frází najdete ZDE!!!

Dalším kdo se může objevit na našem hřišti je portugalskýstudent UTB na výměném pobytu Erazmus FranciscoPires. Už se mezi námi objevil, tak uvidíme na jaře,jestli se také u nás zabydlí. Určitě i on by byl přínosem pro nášklub a rozvoj ragby ve Zlíně.

cenzor

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace