Archiv článků

ČSRU má nové vedení

V neděli 10. března 2019 se konala Volební valná hromada Českérugbyové unie (ČSRU), která měla primárně za úkol zvolit své novévedení.

Minulý rok oznámil rezignaci na svůj úřad stávající prezidentPavel Chaloupka a také stávající generální sekretář ČSRU PavelMyšák (člen Výkonného výboru). Stávající Výkonný výbor ČSRU se takévzdal svého mandátu a volební valná hromada tedy volila nejenprezidenta unie, ale také nový výkonný výbor.

V úvodu programu se rozloučil se svou funkcí Pavel Chaloupka astručně zhodnotil uplynulé období. V seznamu věcí, které se za jehoúřadování nepovedly, zmínil finanční problémy unie po odchodugenerálního partnera, angažování zahraničního sportovního ředitelenebo špatné výsledky českého národního týmu. Pozitivně zhodnotilnapříklad projekt Dukla, který dobře reprezentoval české ragby vzahraničí, rovněž pochválil spolupráci s Olympem Centrem SportuMinisterstva Vnitra a na závěr popřál novému vedení hodněštěstí.

Jediným uchazečem o volné místo prezidenta ČSRU se stalDušan Palcr, který představil sebe a navržený týmspolupracovníků do Výkonného výboru ČSRU.

 

Dušan Palcr je spojený s finanční skupinou J&T, která sestala v minulém roku partnerem ČSRU a měla by v dlouhodobémhorizontu plnit funkci stabilního partnera a generálního sponzora.Je celoživotní sportovec, otec dvou synů, z nichž jeden hrajeragby. Palcr byl členem stávajícího výboru a po zkušenostech vevedení unie se rozhodl nabídnout ČSRU své služby jako prezidentunie.

Poté představil tým Výkonného výboru:

Marek Fořt – generální manažer klubu RCMountfield Říčany – mládež

Alexandr Křížek – bývalý hráč Sparty Praha –reklama, marketing a komunikace

Roman Rygl – prezident RC Tatra Smíchov –ekonomický úsek

Matěj Rázga – bývalý hráč RC Slavia Praha,rozhodčí ragby – komunikace se zahraničím, rozhodčí

Pavel Syrový – sportovní ředitel RC Praga Praha– sportovni úsek

Kamil Vrubl – člen výkonného výboru klubu TJSMariánské hory – organizace a legislativa (procesy, směrnice)

Poté byly v hlasování potvrzeni navržení kandidáti jak na pozicina prezidenta ČSRU tak do Výkonného výboru.

Z dalších událostí na valné hromadě:

Nový Výkonný výbor potvrdil vznik dvou plně placených míst vČSRU a to pozici Generálního manažera a Generálního sekretářeČSRU.

Jeden ze zásadních cílů nového vedení unie bude maximální rozvojmládežnického ragby, které je jedno z nejkritičtějších tématčeského ragby. Tomáš Kohout (RC Říčany) poděkoval všem, kteří se očeskou a moravskou mládež starají a podpořil je v jejich dalšípráci.

Bylo zamítnuto navržené usnesení RC Sparty Praha, kterépožadovalo změnu soutěžního systému na podzim jaro od roku2020.

Do Dozorčí rady ČSRU byl zvolen Zbyněk Václavík, prezident klubuRC Olomouc.

Ota Petrášek (RC Petrovice) rezignoval na svou funkci v rámciKomise mládeže a navrhnul rozpuštění Komise mládeže.

Jan Stránský (RC Slavia Praha) vyslovil nutnost unie zaměřit sena komunikaci s veřejností a na veřejná media (např. Českátelevize).

Jan Macháček (RA Olymp Praha) vznesl požadavek na předloženíucelené strategie, kterou bude možné vyhodnotit a transparentnostrozhodovacích procesů. V diskuzi poté seznámil přítomné s analýzoudat, která se týkala vývoje počtů licencí mládeže a dospělých hráčův ČR v posledních letech.

Následně bylo v dodatečném usnesení (navržené Spartou Praha)odsouhlaseno, že nově svolené vedení představí svou strategii anávrh rozpočtu na řádné valné hromadě v červnu 2019.

V závěru poděkovala valná hromada Pavlu Chaloupkovi a bývalémuVýkonnému výboru za odvedenou práci a zasedání ukončila.

zdroj: ragby.info

Článek převzat z webu ČSRU

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace